Klassenouders

We werken vanaf de kleutergroepen t/m groep 8 met klassenouders.

Wat zijn klassenouders?

Klassenouders zijn ouders die gedurende een periode van 1 jaar het contact tussen ouders en leerkrachten onderhouden. Soms zijn meerdere ouders per groep samen klassenouders.

Wat doet een klassenouder?

Zij ondersteunen de groepsleerkrachten bij het uitvoeren van een groot aantal praktische en organisatorische zaken. Ze mailen ouders en vragen om hulp bij excursies, schoolreisjes, speciale projecten of feestdagen.