Ziekmelding van een leerling

Is uw kind ziek?
Dit kunt u tussen 08.00 en 08.30 melden op  telefoonnummer (058) 280 23 44 of via een bericht naar administratie.pionier@proloog.nl.

Heeft uw kind een afspraak?
Afspraken met de huisarts, tandarts of specialist graag zoveel mogelijk na schooltijd plannen. Lukt dat niet en heeft uw kind een afspraak onder schooltijd, geef dit dan tijdig door aan de groepsleerkracht.